Działy medyczne szpitala
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Andrzej Antosz   |  Data wpisu: 2013-08-17  |  Data wytw.: 2013-08-17
Drukuj
Nazwa działu:

Apteka

Funkcja:

Kierownik

Osoba:

mgr Ewa Lament

Telefon:

43 82-94-013 w. 347

Fax:

---

Email:

apteka@szpitalwarta.pl

Podmiot publikujący: Centrum Psychiatryczne w Warcie
Zatwierdził do publ.: Z-ca Dyr. ds l. Monika Radziszewska Wytworzył: Andrzej Antosz
Rejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Andrzej Antosz   |  Data wpisu: 2013-08-17  |  Data wytw.: 2013-08-17
Drukuj
Nazwa działu:

Dział Statystyki Medycznej, Dokumentacji i Rejestracji Chorych

Funkcja:

Kierownik

Osoba:

Izabela Formińska

Telefon:

43 82-94-013 w. 206

Fax:

---

Email:

izabela.forminska@szpitalwarta.pl

Podmiot publikujący: Centrum Psychiatryczne w Warcie
Zatwierdził do publ.: Z-ca Dyr. ds l. Monika Radziszewska Wytworzył: Andrzej Antosz
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Andrzej Antosz   |  Data wpisu: 2013-08-17  |  Data wytw.: 2013-08-17
Drukuj
Nazwa działu:

Dział Żywienia

Funkcja:

Kierownik

Osoba:

Anna Dwornik

Telefon:

43 82-94-013 w. 214

Fax:

---

Email:

---

Podmiot publikujący: Centrum Psychiatryczne w Warcie
Zatwierdził do publ.: Z-ca Dyr. ds l. Katarzyna Przysucha Wytworzył: Andrzej Antosz
Rejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Andrzej Antosz   |  Data wpisu: 2013-08-17  |  Data wytw.: 2013-08-17
Drukuj
Nazwa działu:

Pracownia Fizjoterapii

Funkcja:

Kierownik

Osoba:

Beata Drewniak-Sałata

Telefon:

43 82-94-013 w. 290

Fax:

--

Email:

--

Podmiot publikujący: Centrum Psychiatryczne w Warcie
Zatwierdził do publ.: Z-ca Dyr. ds l. Monika Radziszewska Wytworzył: Andrzej Antosz
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 31306
Ilość dokumentów w dziale: 4