SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dane osobowe
Zmiany dokonał: Andrzej Antosz
Data zmiany: 2019-07-17
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Nazwa oddziału:

Izba Przyjęć

Funkcja: Pielęgniarka koordynująca
Osoba:

Krystyna Parzybut

Telefon:

43 82-94-013 w. 300


POWRÓT DO STRONY